Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Būt, eksistēt, elpot, sajust un apzināties dzīvības krāšņo plūsmu sev visapkārt - tā taču visaugstākā laime katrai apzinīgai būtnei. Vilis Lācis

Atsauksmes par NLP praktiķa kursu – 2011/2012

Pasniedzējs - Artūrs Zeltiņš

 

 • Kā īstenojušies kursu sākumā izvirzītie mērķi? Vai cerības attaisnojušās? Galvenie ieguvumi.
 • Kāpēc NLP praktiķu kursi ir noderīgi?

 

Galvenie mērķi ir īstenojušies, esmu tikusi skaidrībā ar daļu no savām patiesajām vēlmēm, iemācījos un dzīvoju „šeit un tagad”. Esmu apguvusi tehnikas, kas ļauj dzīvot pilnvērtīgi, izmantot resursus, veselu gadu esmu apvienojusi darbu, studijas universitātē, ģimeni un privāto dzīvi viegli un ar prieku.
Kursi ir vieta, kur var iegūt prasmes pozitīvi dzīvot, domāt, lai arī citiem klājas labi. Ļoti noderīgas ir resursu tehnikas, pat pašas mazākās sniedz lielisku rezultātu. Ļoti noderīgi ir ekoloģijas jautājumi un darbs ar zemapziņu. Loģiskie apziņas līmeņi ir fantastisks pamats, lai izprastu dažādas dzīves situācijas.

Irēna Putniņa, ārste, studente, uzņēmēja

Kursu sākumā mans nospraustais mērķis ir bijis uzlabot komunikācijas prasmes un apgūt dažādas NLP tehnikas, caur kurām pilnveidošu savu izaugsmi. Jāsaka godīgi, joprojām ir dažas tehnikas, kuras apgūt ir bijis grūti, tad kopumā ņemot, rezultāti ir stipri pārsnieguši manas cerības. Galvenie ieguvumi – spēja izprast sevi un citus cilvēkus, spēks un iedvesma mainīt sevi, mērķtiecīga pašizaugsme, kas nemitīgi turpinās. Domubiedri un draugi, iedvesmojoši skolotāji un treneri.
NLP praktiķu kursi ir noderīgi tiem cilvēkiem, kuri vēlas izmainīt savu dzīvi, kuri vēlas domāt un dzīvot ārpus stereotipiem, „ārpus bara”. NLP ir instruments, ar kura palīdzību salabot sabojātus uzvedības modeļus. Tas ir veids kā dzīvot savādāk.

Ivo Ielītis, grāmatvedis

Pamatā visi mērķi ir īstenojušies. Tā kā vairāk mērķu bija personiskas dabas, es sīkāk tos neiztirzāšu. Cerības ir attaisnojušās pilnībā, vēlreiz akcentējot, ka mērķi bija personiskas dabas, tad varu tikai apliecināt, ka tie ir īstenojušies un ir ieguvumi man personīgi.
Man šie kursi ļoti noderēja, ja apguvu prasmes, kas man palīdz dzīvot. Esmu cilvēks, kas ir iemācījies pats ar sevi tikt galā labi dažādās dzīves situācijās. Pirms tam tā nebija.

Agnese Voldajenko, namīpašniece

Mani galvenie ieguvumi ir, ka parādījušies jauni augstāka līmeņa mērķi. Es strādāju ar cēloņiem, nevis cīnos ar sekām. Es konkrēti zinu šos cēloņus.
NLP praktiķu kursi palīdz atrast sevi. Vitamīni apjukušam prātam. Ir jāatbild uz būtiskiem jautājumiem, no kā visi izvairās. Iemāca būt godīgam pret sevi.

Rinalds, IT direktors

Uzsākot NLP kursu, bija mērķis izzināt, kā to var pielietot praktiskā dzīvē, kā arī iemācīties izvirzīt mērķus. Cerības ir attaisnojušās uz 8 ballēm. Galvenais ieguvums – uzdrošināties sapņot! :)
NLP praktizēšana veicina Dievam pieteikto tālsarunu transformēšanos vietējo sarunu tīklā. NLP kursi noderīgi visiem, kas vēlas izzināt sevi, sakārtot savstarpējās attiecības, izprast savu dzīves uzdevumu.

Ingrīda Žagata, keramiķe

Cerības ir attaisnojušās. Pirms šiem kursiem biju plānojusi sākt studēt psiholoģiju, bet tad sapratu, ka universitātes izglītība diez vai sniegs to, ko īsti vajag man. Šobrīd man ir sajūta, ka es ieguvu to, ko meklēju – ir izpratne gan par sevi, gan par to, kā veiksmīgi veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. To jau ir pamanījuši un pozitīvi novērtējuši mani tuvinieki.
NLP kursi ir noderīgi:
1) Man ir mērķi, es zinu kurā virzienā dzīvē vēlos doties (pirms kursiem jau zināmu laiku bija vakuums).
2) Man ir instrumenti (tehnikas) kā risināt problēmas, iegūt resursus, mainīt attieksmi.

Kristīne Kauliņa, grāmatvede

Kopumā mērķi, kuri tika izvirzīti ir sasniegti. Es māku pārvaldīt savas emocijas. Saprotu cilvēkus, kādēļ viņi domā citādāk. Iemācījos kvalitatīvi vērtēt. Ar pārliecību varu iziet auditorijas priekšā, kas arī bija viens no izvirzītajiem mērķiem. Iemācījos izvirzīt mērķus un tos sasniegt.
NLP praktiķu kursus būtu nepieciešami apgūt jau vidusskolas posmā, jo tās prasmes, kuras šeit tika apgūtas ir nepieciešamas jau uzsākot patstāvīgo dzīvi. NLP praktiķu kursi cilvēkam dod pārliecību un iemāca sasniegt, noformulēt mērķus.

Solveiga Goloskova, Rīgas pašvaldības policijas inspektore

Nākot uz kursiem, bija mazliet nepareizs priekšstats par to, kas patiesībā ir NLP, tādēļ tas mērķis, ar kuru nokļuvu šeit, nerealizējās, bet reālais ieguvums no kursiem ir daudzkārt pārspējis visas cerības, ar kurām nācu. Jau pēc pirmās nodarbības pie Indras braucu mājās raudādama, cik daudz esmu iepriekšējos gados palaidusi garām un sapratu, ka varu būt ļoti laimīga, ka esmu nonākusi īstajā vietā. Galvenais ieguvums – pozitīvs skats uz dzīvi, spēja pamanīt labo ikdienā, kas dod spēku iet tālāk, un pārliecība, ka varu kaut ko mainīt.

NLP praktiķu kursi ir noderīgi, lai pozitīvi izmainītu savu dzīvi un gūtu spēku, lai apzinātos, kurā virzienā jāiet.
Man šie kursi ļoti noderējuši arī kā skolotājai, jo palīdz risināt situācijas darbā, veidot labas attiecības ar audzināmo klasi. Tā kā skola ir iesaistījusies arī „Gaismas skolas” projektā, kur paredzēts attīstīt arī skolēnos 7 veiksmīgu cilvēku paradumus, tad idejas par pozitīvas domāšanas veidošanu skolēnos noteikti noderēs labu audzināšanas stundu sagatavošanā. Manai klasei tas šobrīd ļoti nepieciešams.

Ginta Pālena, skolotāja

Esmu iemācījusies vieglāk un ātrāk atpazīt dažādu tipu cilvēkus, gan vizuāli, gan pēc valodas; vairāk pielāgoties komunikācijā ar dažādu tipu cilvēkiem, vieglāk saprast citus.
Esmu iemācījusies strādāt ar sevi, vairāk skatīties uz mērķi; palīdzēt citiem ar pozitīvu domu, padomu, kuriem tas var būt noderīgs un kuri vēlas ko mainīt.
NLP praktiķu kursi paver daudz plašāku skatījumu uz komunikāciju, sadarbību, darbu ar sevi, sevis pilnveidošanu.
Galvenais – praktiskas, reālas lietas, ar ko pats var strādāt, ko var ikdienā izmēģināt, pavērot rezultātu kādai savai darbībai, kā praktiski var palīdzēt arī citiem.
NLP ir visu resursu resurss!

Tatjana Melne, strādā klientu apkalpošanas jomā

Sākumā mani mērķīši bija mazi, man bija svarīgi, lai apkārtējie cilvēki ir laimīgi un es asociējos ar viņu problēmām, tās pati pārdzīvojot. Tagad es iemācījos disociēties. Esmu palikusi harmoniskāka. Saprotu, ka lai cilvēki būtu laimīgi jāsāk ar apkārtni un pašu sevi, ejot pa loģiskiem līmeņiem uz augšu un tad es varēšu palīdzēt citiem. Katram pašam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi. Tagad arī auklējot mazulīti, es varu pielietot savas zināšanas (vairāk slavēt utt.).
NLP kursi man palīdzēja radīt lielus mērķus. „Labāk mērķēt uz mēnesi un trāpīt ērglim, nekā mērķēt uz ērgli un trāpīt klintij.” Es domāju, ka daudzi cilvēki tā arī īsti nezin, ko viņi vēlas. Ir ļoti svarīgi pareizi formulēt savus mērķus. Es noteikti ieteikšu saviem draugiem un radiem iet NLP kursos, jo tās zināšanas, ko sniedz klātbūtne šeit, nevar iegūt tikai lasot. Tas ir jāsajūt (VAK), jo tiek pieslēgts visiem maņu orgāniem. Tas palīdz izmainīt savu uzvedību, uztvert jebkuru situāciju no dažādiem redzeslokiem, runāt ar katru cilvēku viņu vērtību valodā. Justies brīvi un ērti jebkurā situācijā.

Rita Krēbsa, auklīte

Uzsākot kursus, biju ieciklējusies, ka citiem būtu jāmaina sava attieksme pret mani. :) Jau ātri sapratu, ka manī ir ļoti daudz lietas, kas jāpilnveido un jāmaina. Jo mainos es, jo mainās citi. Un rezultāti ir acīmredzami -> kolēģi un vīrs ir izteikuši komplimentus, ka esmu ļoti mainījusies.
NLP praktiķu kursi būtu nepieciešami jebkurā dzīves sfērā, gan kā pamats veidojot veiksmīgas ģimenes modeli -> kur cilvēki dzīvo brīvi un tai pat laikā piepilda savas ģimenes mērķus, tai skaitā arī bērnu mērķus.

Inga Kārkliņa, grāmatvede

Kursu sākumā izvirzītie mērķi bija šādi:

 1. Veiksmīgāka prasme klausīties, radīt cilvēkos uzticēšanos. – Jā, ir realizējies, daudz labāk akceptēju citus cilvēkus un nesaku, ko par viņiem domāju. Par savām sajūtām esmu atklātāka, līdz ar to man arī vairāk uzticas.
 2. Prasme izteikt kritiku. – Jā, ir realizējies, vienmēr apdomāju 3 pozitīvas lietas.
 3. Apgūt jaunas saskarsmes tehnikas kā komunicēt ar dažādiem cilvēkiem. – Jā, ir.
 4. Labi pavadīt laiku. – Jā, laiks tika pavadīts labi, nenožēloju ne vienu minūti, ko esmu šeit pavadījusi.

NLP praktiķu kursi ir noderīgi:

 • Var labāk saprast citus cilvēkus.
 • Labāks kontakts ar dažādiem cilvēkiem.
 • Dažādas labas lietas, kā tikt ar sevi galā.
 • Apjausma, ka pats esi atbildīgs par visu un savs dzīves laiks ir jāizmanto savu, nevis kādu citu cilvēku mērķu īstenošanai.
 • Kursi ir labi tādēļ, ka der visdažādākajiem cilvēkiem, gan vecuma, dzīves pieredzes, izglītības, dziļuma atšķirības ziņā. Katrs kaut ko var atrast un sākt kaut ko darīt lietas labā (katrs pēc savām spējām un saprašanas).

Māra, personāla speciālists
 

Mūsu klienti