Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Stāsts nav par to, vai tu tiec notriekts zemē, bet gan par to, vai tu piecelies. Vincs Lombardi

„Pozitīvas domāšanas skola” - Liepājā (Pasniedzēja - Indra Melbārde)

Liepājā, 2009. gada 19. maijā,
pasniedzēja Indra Melbārde
 

Viss atkarīgs no mūsu domām un mūsu izturēšanās – arī tas, kā citi izturas pret mums. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka viss šajā pasaulē un dzīvē ir iespējams – atliek tikai gribēt, patiesi vēlēties. Nodarbības bija patīkama atslodze no ikdienas. Ikdienā izmantoju „Baltās zoss” principu. Guvu noderīgas atziņas par to, kā cilvēkam pateikt kritiku, neaizskarot viņa pašcieņu. Vērtīga bija negatīvās domas apturēšanas metodika. 4X4 pozitīvās domāšanas minūtes.

Inita – pedagogs


Šie kursi ļāva jau zināmu teoriju iedzīvināt praksē. Vingrināties, vingrināties uz atkal vingrināties. Katrā cilvēkā ir pozitīvais. Svarīga atziņa un prasme - novērtējot cilvēku vienmēr sākt ar pozitīvo. Kā saglabāt mieru un nestresot. Noderēs „Baltās zoss” metode un „Prieka grāmatiņa”. Saskatīt katrā dienā vismaz 10 pozitīvus notikumus.

Agnese – pedagogs


Viss izteikts kursu nosaukumā. Tagad katru brīdi cenšos domāt pozitīvi. Esmu biežāk smaidīga. Katram noteikti vajag šādu skolu. Šodien pat izmantoju paņēmienu „Baltā zoss”. Nelaidu sevī sliktās domas. Ticu – gan būs labi un viss nokārtosies. Izmantoju vingrinājumu „4x4 minūtes”. Bieži piedomāju par pozitīvu domas formu un vārdiņu „NE” un lietoju mazāk.

Inta - skolas kancelejas vadītāja


Nodarbība Personības pilnveidošanas centrā – prieks pēc grūtas darba dienas un pacilājoša apziņa par to, ka to var sasniegt jebkurā laikā un jebkurā vietā, kontrolējot negatīvo un pozitīvi domājot par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Visu var labot un visu var mainīt. Ieguvu zināšanas kā veiksmīgāk plānot sanāksmes un sapulces, to noteikti ieteikšu savam draugam kā vadītājam.

Silva


Jebkuram mākonītim ir sava zelta maliņa. Iemācījos cienīt atšķirīgus viedokļus, uzklausīt kritiku un mācēt nošķirt pozitīvo kritiku no negatīvas kritikas. Pozitīva kritika ir kvalitatīvs vērtējums. Mācīšos it visā saskatīt pozitīvo, jo pat netīkamā cilvēkā var atrast pozitīvas īpašības.

Agnese - grāmatvede


Kursos caur praktisko mājas darbu pildīšanu, sapratu pozitīvās domāšanas nozīmi. Iemācījos, kā distancēties no negatīvās kritikas. Sapratu savu pozitīvo domu rakstīšanas jēgu – TAS PIEPILDĀS! Es turpināšu rakstīt pozitīvo domu dienasgrāmatu – paldies par šo ideju! Tas palīdz uzsvērti domāt tikai pozitīvi. Ļoti patika vingrinājums  „Baltā zoss” – sevis izsargāšana no nepatīkamām emocijām. Centīšos darbā vairāk cilvēkiem teikt pozitīvo.”

Ligita - pedagogs


Apmeklējot kursus, vēlējos veltīt laiku sev,  paskatīties uz lietām un situācijām no cita skatu punkta. Galvenā atziņa – viss manā dzīvē notiek tieši tā, kā es to iztēlojos un pati veidoju un jebkurā situācijā ir kaut kas pozitīvs. Vajag saskatīt visā kaut ko labu, arī sliktajā saskatīt ko labu tieši sev. Svarīga atziņa – nemainīt citus, bet mainīties pašai

Ramona - pārdošanas speciāliste


Ir svarīgi KAUT KO DARĪT, RĪKOTIES – jo īpaši tad, ja ir slikti. Šīs nodarbības ir rosinājušas man izslēgt TV un atkal lasīt grāmatas!!! Esmu nopirkusi daudz labu grāmatu un ar nepacietību gaidu,  kad tās izlasīšu. (Pēdējo reizi ar interesi lasīju pirms vairāk kā 8 gadiem). Cenšos izmantot maksimāli visu no tā, kas man kursos dots, jo visi padomi labi, īpaši lēmumi krīzes situācijām.

Evita


Galvenais ieguvums – praktiskos vingrinājumos nostiprināju zināšanas par pareizu jautājumu uzdošanu; par labuma gūšanu un mācību no katras neveiksmes; par veiksmīgas sarunas aizsākšanu un vadīšanu. Viena no labajām atziņām ir tā, ka sapratu – „pa lielam” es tā arī dzīvoju – ar pozitīvo skatu dzīvē. Iespējams, tāpēc atradu šo darbu, kurā vēl aizvien esmu. Iespējams tāpēc man saka, ka ir patīkami komunicēt ar mani un iespējams, tāpēc esmu dzirdējusi vislabāko komplimentu sev: „Vai tad Tev arī kādreiz ir slikti?”

Dace - ārējo sakaru speciāliste


Ieguvums pozitīvs, jo šajā vispārējās krīzes situācijā, esot darba saspringtajā vidē, neļaujos negatīvajām domām par algas samazinājumu. Ieguvu skaidrāku priekšstatu par mērķu formulēšanu, zinu, kā virzīt domu enerģiju uz sevi ne citiem cilvēkiem, lai mainītu viņa domāšanu. Esmu palikusi egoistiskāka pozitīvā ziņā. Rakstu savus  mērķus, protu pateikt, nē….

Agnese - medicīnas māsa


Kursi bija vērtīga skola sevis pilnveidošanai, izaugsmei, vērtību pārvērtēšanai, sevis pašnovērtēšanai. Laba pasniedzēja, prot likt aizdomāties par lietām savā dzīvē, kuras varētu mainīt, uzlabot. Tagad ikdienā vairāk domāju par to, ko saku, kā reaģēju, kāda esmu savā ģimenē un kontaktējos ar citiem cilvēkiem.

Linda – tirdzniecības aģente


Patīkami bija redzēt pozitīvi domājošus cilvēkus sev apkārt! Sapratu, ka visa būtība ir manī! Ko vēlos redzēt un dzirdēt. Tagad nevēlos skatīties TV. :) Sapratu, cik svarīgi ir domāt un runāt tikai pozitīvi. Izslēgt vārdus ar priedēkli „ne”. Negācijās uzsvērt sākumā pozitīvo. Mainīt savu domāšanu pret saviem pāridarītājiem.

Maija – darba drošības spec.


Tagad dzīve vairs neliekas tik drūma, jo daudz ko redzu un saprotu savādāk. Rītu sāku ar gaišu skatu un prieku, vairāk domāju labās domas, necenšos visus pamācīt.

Aina - pensionāre


Kursi bija domapmaiņa ik pārnedēļas 2 stundu garumā. Apziņa par to, ka es redzu īsto ceļu un tikai jātrenējas nokļūt uz iezīmētās taciņas. Mērķis – soļi – pozitīvas domas ietērpā. Man patīk un es vakaros pierakstu labās lietas. Cenšos saklausīt, ko dzīvē man saka ar katru notikumu, situāciju. Nejaušību nav, ir likumsakarības.

Santa – tūrisma speciāliste

Mūsu klienti