Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja tu sevi neredzi kā uzvarētāju, tad tu nevari kļūt par uzvarētāju. Zigs Ziglars

No kursu "Komunikāciju meistarība" dalībnieku atsauksmēm

To rakstīja Komunikāciju meistari beidzot kursus Rīgā, 2006. gada 22. novembrī un Liepājā 2006. gada 3. decembrī.


Kas mainījās manā dzīvē, mācoties šajos kursos? Galvenie ieguvumi.

 • Iemācījos uzņemties atbildību par to, kas ar mani notiek.
 • Sāku mācīties izprast un apjaust norises sev apkārt, domas lielo spēku un enerģiju, ko tā ir spējīga paveikt.
 • Esmu labāk izzinājusi sevi, esmu kļuvusi daudz drošāka kontaktējoties ar cilvēkiem, drošāk arī uzstājos publikas priekšā. Ikdienā vairāk sāku domāt par dzīvi pozitīvi, tāpēc biežāk esmu labā garastāvoklī.
 • Es guvu lielu izpratni par lietām, kuras kādreiz likās pašas par sevi saprotamas un it kā nemaināmas.
 • Pat visbezcerīgākajās situācijā meklēju labas lietas... un izrādās vairs bezcerīgu situāciju nemaz nav.
 • Gandrīz katru situāciju analizēju pēc veiksminieka stratēģijas.
 • Pārsteidza tas, ka varēju tik ilgu laiku, katru trešdienu, nākt uz kursiem, iepriekš, lai ko iesāktu, viss zaudēja interesi pēc 2-3 nedēļām.
 • Spēju uz situāciju paskatīties arī no citas puses, tā teikt „iekāpt citos zābakos”.
 • Daudz no mācītā izmantoju ikdienā daudz tiek izmantots neapzināti, ko apjaušu tikai pēc tam.
 • Ir mainījusies mana dzīve - pievēršu lielāku uzmanību apkārtējiem, vairāk analizēju un pārdomāju dzīves situācijas.
 • Ļoti svarīgi bija saprast, ka ikvienam ir tikai labi nodomi.
 • Priecājos, ka pēc šo kursu apgūšanas, var palīdzēt arī citiem cilvēkiem.

Kāpēc ir vērts šos kursus ieteikt citiem?

 • Šie kursi atvieglo komunikāciju ar apkārtējiem cilvēkiem.
 • Vieglāk ir izprast apkārt notiekošās lietas.
 • Lai cilvēks kādreiz apstātos un padomātu par dzīvi. Kāpēc notiek tā un ne savādāk.
 • Šajos kursos cilvēki iemācās paskatīties uz savu rīcību it kā no malas.
 • Iemācās izteikt pozitīvu vērtējumu un iemācās uzstādīt sevī mērķus un uzdevumus.
 • Lai vairāk būtu pozitīvi domājoši cilvēki.
 • Šajos kursos mācās visi veiksmīgie!
 • Ja esi veiksmīgs arī tu nonāksi šajos kursos un kļūsi vēl veiksmīgāks, jo iemācīsies pilnveidot sevi!

 

Mūsu klienti